Sunday, August 7, 2011

August 2, 2011

Sunset over a farm off I-69 south of Fort Wayne. Moon rises, sun sets.

Atardecer sobre una granja sobre la carretera 69 al sur de Fort Wayne. Sube la luna, baja el sol.

1 comment: